Förkunnelse och teologi

Vi dominikansystrar, eller predikarsystrar, som vi egentligen heter, ägnar hela vårt liv åt förkunnelse och teologi i någon form. Det kan se mycket olika ut, men det handlar alltid om att vara bärare av ett hopp till enskilda människor liksom till mänskligheten i stort.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här kan du ta del av meditationer som systrar hållit i form av predikningar eller under retreater eller i form av artiklar. Sr Madeleine Fredell OP lägger ibland ut sina föreläsningar eller artiklar om olika teologiska ämnen på hemsidan. Allt som handlar om ekumenik eller religionsdialog har vi skapat en särskild sida för och som vi kort och gott kallar för dialog. Vi har likaledes en särskild underavdelning för katolsk sociallära och samhällsdebatt.