Dominikansystrarna i Stockholm

 

Västmannagatan och

 

  Fruängen

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vi är en gemenskap på nio systrar som bor dels på Västmannagatan i Vasastan dels i Fruängen, söder om Stockholm. Vi kommer från olika länder, tillhör olika riter och talar flera olika språk. Det som förenar oss är att vi genom vårt liv försöker vittna om att Gud vill att alla människor fullkomnas i sin egen kallelse. Vår främsta inspirationskälla är Jesus Kristus och vi är en del av Kyrkans gemenskap. Dominikus, Katarina av Siena och många andra dominikaner som gått före oss färgar vårt sätt att leva Evangeliet. Vår bön är för och med hela världen och allt som finns och sker i den.

Det här gör vi tillsammans med systrar, monialer, bröder och lekfolk inom Dominikanorden, eller Predikarorden, som är vårt egentliga namn. Dominikaner bor och verkar i nästan alla länder över hela världen.


I juni 2012 blev vi ett så kallat vikariat under vårt kapitel (beslutssammanträde) och här är vi i trädgården på Västmannagatan:


Kapitlet är vårt beslutade organ. Rådet har den exekutiva funktionen:
I mitten Syster Madeleine som är vikariatspriorinna, till vänster Syster Anne, rådssyster och vikariatets ekonom och till höger Syster Katrin, rådssyster.


Och så här såg vi ut under kapitelarbetet:

Bredvid Syster Madeleine sitter Syster Frances som är generalrådgivare från USA och som var med oss under kapitlet.
Morgon och kväll samlas vi till gemensam bön. Vi ber den så kallade tidegärden, en bön som helgar olika tider under dagen. Ett par dagar i veckan firas också mässa hos oss, men oftast deltar vi i mässan i de olika katolska församlingar som finns i Stockholm. Vi mediterar också över Guds ord i tystnad och försöker upptäcka Guds tilltal till oss i varje människa vi möter.