”Centering Prayer”


Termen ”Centering Prayer” härrör från Thomas Mertons skrifter men går tillbaka till en gammal bönetradition, som man kan finna t.ex. hos den anonyme 1300-talsförfattaren till ”Molnet, icke-vetandets moln i vilket själen möter Gud”, eller hos Johannes av Korset. Några trappister i USA ville på 1970-talet göra den kontemplativa bönen mer tillgänglig för nutidsmänniskor och lanserade därför Centering Prayer som en förberedelse till kontemplation, att bli medveten om Guds närvaro. Böneformen är nu spridd över hela världen.

Kortfattat kan Centering Prayer beskrivas så här:
1. Sitt bekvämt med upprätt hållning i stillhet och tystnad. Bli medveten om att Gud är närvarande i ditt inre.
2. Välj ett personligt ord med mening som uttryck för din längtan efter Gud.
3. Återvänd till detta ord som ett stöd i stillheten, när de ofrånkomliga, distraherande tankarna och känslorna uppkommer.
4. Efter ca 20 minuter, avsluta med Fader Vår eller någon annan bön. Bli kvar i stillheten ytterligare ett par minuter.


Centering Prayer i dominikansystrarnas kapell, Västmannagatan 83, 1 tr. ö.g. äger rum kl. 19.15 följande tisdagar våren 2019:

15/1, 29/1, 12/2, 26/2, 12/3, 26/3, 9/4, 23/4 och 7/5.

Samtal kring Centering Prayer utifrån Wilfrid Stinissens bok Längre in i bönens land äger rum i lokalen gatuhuset, Västmannagatan 83, bottenvåningen, följande tisdagar kl.19.15 våren 2019:

 8/1, 5/2, 5/3 och16/4.

Adress: Västmannagatan 83, T-bana Odenplan, uppgång Västmannagatan.


Varmt välkommen
Sr Katrin Åmell OP
tel. 08-33 01 97 eller mobil: 076–33 99 830I en artikel publicerad i Zenvägen Nr 146, september 2015, ger Sr Katrin Åmell OP en bakgrund till och beskrivning av "Centering Prayer".


Centering Prayer


I nära 40 år har jag haft stor behållning av att praktisera zazen och även lett grupper i denna form av meditation. När jag blev äldre fick jag artros lite varstans i kroppen och kunde då inte längre sitta på kudde eller pall. Att sitta på stol var inte något riktigt alternativ för mig, eftersom zazen i så hög grad bygger på samverkan mellan andning och ”golvnära” sittställning. Så, vad göra?

På 1980-talet läste jag lite förstrött en bok av Basil Pennington om Centering Prayer men jag bestämde mig då för att hålla mig till zazen och inte börja med något annat. Under en sabbatsperiod i USA för några år sedan, då mina knäleder redan börjat stelna, fick jag möjlighet att praktisera Centering Prayer i en grupp. Jag fann att denna böne- eller meditationsform är mycket utbredd i USA och förekommer som andlig övning vid många retreatcentra. Alltsedan dess ägnar jag mig åt Centering Prayer så gott som dagligen, ungefär såsom åt zazen tidigare. Vi har även bildat en liten grupp som regelbundet samlas till den här övningen i dominikansystrarnas kapell i Stockholm.


Klicka här för att läsa hela artikeln!