Tradition och Förnyelse

Dominikansystrarnas minnesföreläsningar


Till minne av Syster Catherine de Sienne Cottin OP (+2006) och Syster Catharina Broomé OP (+2007) har Dominikansystrarna i Stockholm instiftat en serie minnesföreläsningar under rubriken "TRadition och Förnyelse".


Under mer än fyrtio år presenterade dessa båda systrar utländsk teologi i Andra Vatikankonciliets anda för en svensk publik, inte minst på feministteologins område. De skrev även egna böcker, föreläste över hela landet och var djupt ekumeniskt engagerade. De blev båda naturliga förebilder på kallelsen som predikarsystrar. Genom minnesföreläsningarna vill vi hålla deras arv levande.Sr Catherine de Sienne Cottin OP och Sr Catharina Broomé OP

signerar böcker på Marielund


Årets minnesföreläsning hålls torsdag 20 november av Professor Tina Beattie från Roehamptons University, London:


Woman in the Story of Salvation:

what can we learn from medieval

art and devotion?Tina Beattie considers the representation of ‘woman’ in medieval art and devotion, in the context of ideas about gender and embodiment, nature and grace. She asks what lessons the Church might learn today about the role of woman in the story of salvation, through a reinterpretation of medieval ideas of sacramentality in engagement with women artists and writers.


Föreläsningen äger rum på engelska utan tolkning. Efter föreläsningen blir det tid för samtal, mingel och lätt förtäring.


Tid: torsdag 20 november 2014 kl. 19.00

Plats: Stora salen i Sankta Eugenia församling, Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm

Anmälan till: Sr Madeleine Fredell OP, e-post: madeleine.fredell@telia.com eller på mobilen: 070 - 54 52 144


Här kan du läsa mer om Tina Beattie!

Föreläsningen arrangeras i samarbete med Katolskt Forum och Studieförbundet Bilda.