Födda att representera Gud,

på spaning efter en

teologisk människosyn i vår tid


De mänskliga rättigheterna utgår från alla människors lika värde och värdighet. Hur kan vi tala om människan, man och kvinna, utifrån en biblisk tradition? Vem är hon egentligen? Utgångspunkten att vi är en kropp ger oss ett symbolspråk för att beskriva våra handlingar liksom våra relationer såväl till oss själva som till andra och ytterst till något gudomligt. Alla människor är kallade till helighet, att representera Gud …

Denna föreläsningsserie utgår från den bibliska traditionen för att leda fram till en interaktiv reflektion om vilka vi är och våra relationer till varandra och det gudomliga. Symbolik i konst och litteratur liksom natur- och beteendevetenskapliga insikter får ibland belysa en teologisk tradition eller ge inspiration att göra en ny teologi för vår tid. En medeltida bildserie, den helige Dominikus nio bönesätt, kommer att ligga som en underström genom hela serien.

Varje föreläsning inleds med fem till tio minuters meditation där vi på olika sätt blir medvetna om närvaron i vår kropp. Därefter följer 50 - 60 minuters föreläsning och en kort paus innan vi reflekterar tillsammans under 40 minuter.

Det är inte nödvändigt att delta i samtliga föreläsningar, de kommer att finnas här på hemsidan i efterhand.

Datum: Se varje föreläsning – serien sträcker sig över tre år
Tid: 19.00 – 21.00
Plats: Dominikansystrarnas lokal, Västmannagatan 83, Stockholm
Kursavgift: 70 SEK / tillfälle
Anmälan: Anmälan görs till varje föreläsningstillfälle på e-post: madeleine.fredell@telia.com eller på tel: 070 – 54 52 144

Föreläsningar som redan ägt rum

1.    Kroppen talar – närvaro och symbol
Inledning första etappen
Torsdag 28 januari 2016

2.    Gör porten hög, gör dörren bred – tröskelns symbolik
Inledning andra etappen
Torsdag 18 februari 2016

3.    Texten lever – den öppna tolkningen
Inledning tredje etappen
Torsdag 3 mars 2016

4.    Subversivt minne
Den röda tråden som tolkningsnyckel
Torsdag 7 april 2016

5.    Vinden som talar – det eviga skaparordet
Torsdag 8 september 2016

6.    Guds avbild och likhet
Gudomlig relation, första etappen
Torsdag 20 oktober 2016

7.    Helig andning
Gudomlig relation, andra etappen
Torsdag 1 december 2016

8.    Unika varelser
Relationalitet genom ord och möten
Torsdag 26 januari 2017

9.    Tid och evighet
Historia och transcendens
Torsdag 9 mars 2017

10.    Lovad vare du!
Människan som en del av evolutionen i ett expanderande universum
Torsdag 30 mars 2017

11.    Att bygga upp och riva ner
Händer och fötter som mänskligt predikament
Torsdag 18 maj 2017

12. Förkroppsligad gud
Ordet som blir kött
Torsdag 21 september 2017

13.    Guds döttrar och söner
Födda av Guds vilja
Torsdag 26 oktober 2017
                                                                                                                                                                    14.    En förlorad kropp

Den tomma graven

Torsdag 1 februari 2018


15.    Maria, jungfru, lärjunge och mytomspunnen mödomshinna
Torsdag 26 april 2018

Föreläsningar under höstterminen 2018

16.    Heliga förbund
Sammanbundna till tidens slut
Torsdag 11 oktober

17.    Sakrament
Magi, energi eller gudomligt möte?
Torsdag 8 november


Föreläsningsserien fortsätter under vårterminen 2019


18.    Berörda av Gud och att ta på Gud
I regnbågens alla färger och …?

19.    Elia, ät och drick, vägen är lång!
Mat och dryck i Guds rike

20.    ”Mima mig såsom jag mimar Kristus”
med Paulus som vägvisare

21.    Utevid och hemmavid – Var är du?
Andlighet i praktiken

22.    Intelligens och intuition
Makt och vishet

23.    Vi lever, rör oss och är till
Vägen som är mödan värd


Inspirationskällor:

Aubin, Catherine, Prier avec son corps à la manière de saint Dominique
Baron, Gabrielle, Mémoire vivante, vie et oeuvre de Marcel Jousse
Beattie, Tina, New Catholic Feminism
Brown, Peter, The Body and Society
Davy, M-M, Initiation à la symbolique romane
Delio, Ilia, From Teilhard to Omega, Co-creating and unfinished universe
Delio, Ilia, The unbearable wholeness of being, God, Evolution and the Power of Love
Dominikus nio bönesätt, äldsta manuskriptet med kommentarer
Farley, Margaret, Just love, A Framework for Christian Sexual Ethics
Johannisson, Karin, Kroppens tunna skal
Johnson, Elizabeth, Ask the Beasts, Darwin and the God of love
Jousse, Marcel, Anthropologie du geste
Jousse, Marcel, La manducation de la parole
Pernoud, Régine, Pour en finir avec le Moyen Age
Pernoud, Régine, La femme au temps des cathédrales
Soskice, Janet, Martin, The Kindness of God
Todd A. Salzman & Michael G Lawler, The Sexual Person, toward a renewed catholic anthropology
Wolff, Hans, Walther, Anthropologie de l’Ancien Testament

Martin Buber
Yves Congar
Katarina av Siena
Henri de Lubac
The Oxford Companion to Christian Art and Architecture
Raimon Panikkar